Ga voor een betere ervaring op deze website
Je huidige browser (Internet Explorer) lijkt verouderd. Voor een betere ervaring op deze website maak je best gebruik van een moderne browser zoals Chrome, Firefox of Edge.
Je kan deze website verder bekijken met je huidige browser maar sommige onderdelen (zoals het bekijken van foto's) gaan niet of minder goed werken.

Update 12 juni: Nieuwe bezoekregeling

Eindelijk ….. hoor ik velen van u denken.

Na 13 weken de deuren gesloten te houden nemen we het initiatief om de kasteeldeur verder te openen.
Dit is voor iedere medewerker een grote stap die we voorzichtig zetten.
Samen met u willen we terug naar het ‘normale leven’ in ons woonzorgcentrum en met deze versoepelde bezoekregeling komen we een klein stukje tegemoet aan deze wens.

Kunnen we weer alles doen zoals voorheen? Neen, het corona virus is nog steeds aanwezig in onze maatschappij. Ondanks dalende cijfers in de ziekenhuizen zijn er nog elke dag nieuwe besmettingen.
We hebben dus uw hulp, uw voorzichtigheid, uw engagement  nodig om in deze fase  het virus buiten de kasteelmuren te houden.  Wij moeten een stukje loslaten en na zovele maanden van onmetelijke inzet, voelt dit voor ons zeer onwennig en onveilig. Wij zoeken naar een evenwicht tussen menselijkheid en veiligheid. Blijven we ons focussen op veiligheid dan riskeren we de levenskwaliteitsaspecten bij onze bewoners te verliezen.
Kiezen we voor een warmmenselijke benadering ,dan wordt alles onveilig en krijgen we besmettingen met alle gevolgen van dien.

De verdere versoepelingen die de Nationale Veiligheidsraad aankondigde zijn de basis voor de versoepeling in het bezoekplan van de woonzorgcentra in Vlaanderen. 
Wij beseffen als geen ander dat deze versoepelingen verwachtingen bij u gaan creëren maar het is onmogelijk om alles in één beweging los te laten.
Versoepelen betekent voor ons “samen met de familieleden een strikte veiligheid in acht nemen”
De woonzorgcentra hebben van de overheid mogelijkheden gekregen voor een volgende stap te zetten in het bezoekplan. Elk woonzorgcentrum werkt zijn eigen regeling uit.

Om het bezoek veilig te laten verlopen zijn we beperkt en afhankelijk van volgende factoren:

 • de beschikbaarheid van de medewerkers
 • de kwetsbaarheid van onze bewoners: een risicoanalyse per bewoner is van belang
 • de staat van besmettingen in ons woonzorgcentrum
 • de aanwezigheid van het noodzakelijke persoonlijk beschermingsmateriaal voor onze medewerkers en bewoners
 • hoe de infrastructuur van ons kasteel ons noopt tot een bepaalde uitwerking van het bezoekplan
 • de keuzevrijheid van onze bewoner die al dan niet wenst om bezoek te ontvangen en bepaalt wie bij hem/haar op bezoek komt.
 • de symptoomvrije periode van 14 dagen voorafgaand aan het bezoek, tenzij uitzonderingen zoals palliatieve of kritieke fases.

Welke hygiënische maatregelen treffen we?
 • De sociale afstand van 1,5 meter of meer, moet ten allen tijde streng gerespecteerd worden.
  (knuffelen, mekaar aanraken, een hand geven, een kus geven kan helaas nog altijd niet.)
 • De inrichting van de bezoekerslokalen worden bepaald door o.a. deze maatregel.  Zo komt er een limiet op het aantal bezoekers dat gelijktijdig kan toegelaten worden per bewoner en per bezoekersruimte.
 • Het bezoek draagt altijd een neusmondmasker en past een doorgedreven handhygiëne toe. Wij stellen handalcohol ter beschikking.
 • Het bezoekerstoilet aan de cafetaria wordt na elke bezoek gereinigd en gedesinfecteerd.
 • Voelt u zich de dag van het bezoek niet goed of heeft u  koorts, kom dan NIET op bezoek.

In overleg hebben we deze regeling uitgewerkt.

Bezoek binnen:

 • Bezoek op de kamer is (nog) niet toegelaten.
 • De hoofdingang blijft gesloten voor bezoekers
 • Bezoek is mogelijk op de eerste verdieping in het salon en de 2 lokalen van de cafetaria
 • 1 bezoeker per bewoner, vrij te kiezen door de bewoner
 • Dagen: maandag-dinsdag-woensdag-vrijdag van 12.30 uur tot 16 uur.  Op zaterdag van 13.30 tot 16 uur. Er wordt gevraagd om deze uren te respecteren. Na uw bezoek start immers nog een poets- en ontsmettingsronde van de lokalen.
 • Op eenvoudige vraag kan er 1 x per week een avondbezoekmogelijkheid georganiseerd worden. Dit kan nog verder uitgewerkt worden volgens noodzaak. Bijvoorbeeld, elke maandag van 18 tot 19.30 uur. Zo ook voor een voormiddagbezoek.
 • De toegang tot het gebouw is via de veranda/leeuwen.
 • Een medewerker zal u verwelkomen, neemt uw temperatuur, laat u uw handen ontsmetten.
 • Uw bezoek wordt geregistreerd met aandacht van de Europese Privacy regels. Deze gegevens worden bewaard zolang de maatregelen van kracht zijn en worden enkel aangewend bij een uitbraak of besmetting.
 • Tevens vult u een verklaring op eer in en een kennisname van de bezoekregels.
 • Tijdens het bezoek houdt u de hele tijd het neusmondmasker op. Onze medewerkers mogen u hierop aanspreken.
 • Eten en drinken doen we niet tijdens het bezoek.
 • We voorzien 30 minuten per bezoek
 • De cafetaria blijft dicht voor het bezoek.

Bezoek buiten = wandelen in het park :

De richtlijnen zijn veruit dezelfde

 • 1 bezoeker per bewoner, vrij te kiezen door de bewoner
 • Dagen: maandag-dinsdag-woensdag-vrijdag van 12.30 uur tot 16 uur.  Op zaterdag van 13.30 tot 16 uur. Er wordt gevraagd om deze uren te respecteren. Na uw bezoek moet nog alles afgesloten worden en de omgeving gereinigd worden.
 • Op eenvoudige vraag kan er 1 x per week een avondbezoekmogelijkheid georganiseerd worden. Dit kan nog verder uitgewerkt worden volgens noodzaak. Bijvoorbeeld, elke maandag van 18 tot 19.30 uur.
 • U meldt zich aan in de veranda (achterzijde van het gebouw)
 • Een medewerker zal u verwelkomen, neemt uw temperatuur, laat u uw handen ontsmetten.
 • Uw bezoek wordt geregistreerd met aandacht van de Europese Privacy regels. Deze gegevens worden bewaard zolang de maatregelen van kracht zijn en worden enkel aangewend bij een uitbraak of besmetting.
 • Tevens vult u een verklaring op eer in en een kennisname van de bezoekregels.
 • Tijdens het bezoek houdt u de hele tijd het neusmondmasker op. Dus ook buiten draagt het bezoek een masker. Onze medewerkers mogen u hierop aanspreken.
 • U mag rondwandelen met de rolstoel na ontsmetting van de handvaten
 • Eten en drinken doen we niet tijdens het bezoek.
 • Speciale aandacht voor het bewaken van de sociale afstand tijdens het wandelen in het park. We vertrouwen erop dat u dit respecteert.
  Medewerkers kunnen u hierop aanspreken en verwittigen de directie bij het niet naleven van deze veiligheidsregels.
 • Er is geen beperking in tijd om te wandelen binnen de voorziene tijdsblok in de namiddag


Praktisch:

Best laat u ons via mail of telefonisch weten dat u op bezoek komt. Zo zijn we voorbereid en kunnen we de verzorging afstemmen op uw bezoek. Onze medewerkers verwittigen de bewoners dat u er bent. De bewoners die rolstoelgebonden zijn worden naar de hoofdingang gebracht.

De omgeving van de hoofdingang blijft voorbehouden voor onze bewoners. Hier gaan geen bezoekmomenten door. 

Het principe van de ‘vaste bezoeker’ wordt losgelaten. Onze bewoners mogen verschillende bezoekers ontmoeten per week.
Wij vragen u in deze beginfase om maximum 2 bezoeken per bewoner per week te plannen.


Tot slot:

De wetgever voorziet dat elke voorziening ten allen tijde kan beslissen om tijdelijk een stap terug te zetten in de bezoekmogelijkheden, zowel voor de gehele voorziening of voor een bewoner. Denk aan besmettingsgevaar of niet respecteren van de veiligheidsregels. Wanneer onze medewerkers vaststellen dat het bezoek de huisregels niet naleeft en zo de veiligheid van de bewoner en nadien van de gehele instelling in gevaar brengt, kan de directie de bezoekmogelijkheden terugschakelen.

Ook kan de overheid in het kader van de opvolging van de curves en de Coronabesmettingen in de samenleving steeds aanpassingen doorvoeren. Bijvoorbeeld bij tekenen van een tweede uitbraak of alsmaar stijgende besmettingen per dag.

Een nieuwe bewoner of een bewoner die terugkeert van een ziekenhuisopname wordt getest op Corona. Pas als alle opeenvolgende testen negatief zijn kan bezoek mogelijk zijn. 

We begrijpen dat dit voor u allemaal zeer moeilijk zal zijn. Het weerzien zal met emoties gepaard gaan. Wij willen samen met u zorg blijven dragen voor onze bewoners in de opbouw van noodzakelijke vrijheden en afbouw van de lockdown maatregelen.

We gaan samen met u een nieuwe periode in, hand in hand met respect voor mekaars zorgen, angsten.

We delen vanaf dinsdag 16 juni samen deze uitdaging.

Deze regeling geldt tot en met 30 juni. Vanaf 1 juli voorzien we een verdere uitbreiding/versoepeling. Een gedetailleerde uitwerking van de bezoekregeling kan u aanvragen via info@wzcdeverlosser.

Wil je graag meer weten?

Wens je meer info of zou je graag een bezoek brengen aan ons woonzorgcentrum? Dat kan!
Kom langs en maak kennis met onze gelukkige bewoners, ons enthousiast team en de prachtige omgeving.

Warmte, respect en plezier

Bij ons staan de bewoners en hun familie centraal. Binnen de muren van een prachtig kasteel hanteren wij een kleinschalige aanpak en heerst een familiale sfeer. Om onze bewoners te omringen met de beste zorgen beschikken wij over alle moderne en nodige faciliteiten.