Ga voor een betere ervaring op deze website
Je huidige browser (Internet Explorer) lijkt verouderd. Voor een betere ervaring op deze website maak je best gebruik van een moderne browser zoals Chrome, Firefox of Edge.
Je kan deze website verder bekijken met je huidige browser maar sommige onderdelen (zoals het bekijken van foto's) gaan niet of minder goed werken.

Aanpassing bezoekregeling vanaf 17 juli 2020

Een 3-tal weken geleden namen we  het initiatief om de kasteeldeuren op een kier te zetten. Dit was een grote stap die we met de nodige voorzichtigheid genomen hebben.

Vele bewoners genoten van een aangename wandeling in het mooie park met hun familielid of konden bij minder goed weer een babbeltje slaan in de cafetariaruimten.

Vanaf vrijdag 17 juli openen we ook de kamerdeuren van onze bewoners. 

Dit is voor u misschien een logische stap, voor ons is dit een zéér grote stap in het loslaten van bepaalde regels.

We rekenen dan ook op uw medewerking van elkeen die ons woonzorgcentrum betreedt.

Samen met u als familie willen we terug naar het ‘nieuwe-gewone’ leven. Met deze uitbreiding van de bezoekregeling trachten wij opnieuw een stukje tegemoet te komen aan deze verzuchting. 

Het weerzien op de kamer zal voor velen deugd doen. Maar we moeten waakzaam blijven. Zoals eerder geschreven zoeken we een goed evenwicht tussen menselijkheid – veiligheid- haalbaarheid .

De beslissing om bezoek op de kamer toe te laten, hebben we met een grote betrokkenheid genomen en in overleg met de coördinerend en raadgevend arts en we hopen dat u de gemaakte keuzes kan respecteren en waarderen.

Het coronavirus is nog steeds aanwezig en we kunnen dus (nog) niet teruggaan naar het normale leven van vroeger.  We  zien opnieuw coronahaarden opduiken in vele vakantielanden en kregen vorige week melding van onze koepel Zorgnet dat de woonzorgcentra zich moeten voorbereiden op een mogelijke 2de golf in het najaar.

De strijd is op dit moment nog niet gestreden, het coronavirus is nog steeds onder ons.

Praktische uitwerking:

Bezoek op de kamer:

Randvoorwaarden:

Om het bezoek op de kamer veilig te laten verlopen zijn we afhankelijk van volgende factoren:

 • beschikbaarheid van medewerkers en vrijwilligers (hierbij een warme oproep)
 • kwetsbaarheid van de bewoners
 • staat van besmettingen bij ons
 • aanwezigheid van voldoende beschermingsmaterialen voor iedereen
 • de infrastructuur van het kasteel en de interne werking

De bewoner behoudt te allen tijde de keuzevrijheid om al dan niet bezoek te ontvangen en bepaalt wie hij/zij wenst te zien.

Bezoek kan enkel plaatsvinden als de bewoner en de bezoeker gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden en niet positief getest werden op corona.

Hygiënische maatregelen

 • elke bezoeker houdt steeds 1,5 meter sociale afstand waar mogelijk is.
 • elke bezoeker draagt een chirurgisch neusmondmasker (te verkrijgen in de apotheek of in winkels of bij ons tegen betaling). U dient het masker op te zetten voor u het woonzorgcentrum betreedt.
 • een correcte handhygiëne is verplicht. Voor bezoekers is er gratis handalcohol ter beschikking. Gebruik deze meermaals volgens de richtlijnen. Liefst draagt u geen juwelen zodat u een goede handhygiëne kan toepassen. 
 • elke bezoeker neem de  kortste weg naar de bewoner voor wie u op bezoek komt en gebruikt de liften. De trappenhallen mogen niet gebruikt worden. U gaat geen andere kamers binnen.
 • voelt u zich niet goed of heeft u symptomen, dan komt u NIET op bezoek

Organisatorische maatregelen:
Bezoek op de kamer is mogelijk onder volgende voorwaarden:
 1. Er kan slechts 1 bezoeker per bezoekmoment komen. Dit dient niet steeds dezelfde persoon te zijn. Kinderen onder de 18 jaar zijn niet toegelaten.
 2. Tot en met een latere datum is 1 bezoeker toegelaten op de kamer.
 3. Aangezien u niet moet reserveren verwachten wij dat de families onderling afspreken met elkaar. Doet u dit niet en er is reeds bezoek binnen, dan zal de toegang geweigerd worden
 4. Een verklaring op eer wordt ingevuld en de kennisname van de bezoekregels wordt door u ondertekend in de inkom.
 5. U respecteert de bezoekuren stipt
 6. U houdt de hele tijd het neusmondmasker op.  Onze eigen medewerkers blijven ook nog steeds hun masker dragen. Ontsmet uw handen na niezen of snuiten.
 7. De kamerdeur blijft open tijdens het bezoek
 8.  Knuffelen, handen geven, aanraken, kussen doen we niet
 9. Het nuttigen van dranken en maaltijden op de kamer is niet toegelaten
 10. Het toilet op de kamer van de bewoner mag u niet gebruiken. Indien nu naar het toilet wenst te gaan kan u gebruik maken van de bezoekerstoiletten aan de inkom.

Bezoekuren op de kamer:
Op  dinsdag, woensdag, vrijdag in de namiddag van 14 uur tot 15.30 uur.
Elke maandagavond is er een avondbezoek mogelijk tussen 17.30 uur en 18.30 uur op de kamer.
Geen bezoek op kamer op dinsdag 21 juli, wegens feestdag. 

Cafetaria:

De cafetaria en het terras zijn open voor bezoekers/familieleden op:
woensdag van 14 tot 15.30 uur en op zaterdag van 14 tot 16 uur. Na uw bezoek start immers nog een poets- en ontsmettingsronde van de lokalen.
In de cafetaria en op het terras worden de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn op de horeca nauw opgevolgd.
De tafels staan minstens 1,5 m verspreid van elkaar en bij voorkeur zal u bediend worden op het terras.
Het dragen van het neusmondmasker blijft verplicht en kan enkel worden afgedaan tijdens het nuttigen van een consumptie.
Tafels kunnen niet op voorhand gereserveerd worden.
We aanvaarden geen contante betalingen (tenzij niet anders kan) , elke consumptie komt op de factuur.
Er kan slechts 1 bezoeker toegelaten worden in de cafetaria of op het terras per bewoner.
Wanneer u de cafetaria wenst te bezoeken neemt u de lift tot op de eerste verdieping met de bewoner.  U neemt niet de lift met een andere familie. U mag ook langs buiten naar het terras of de cafetaria gaan. Uiteraard na registratie of registratie in de veranda. 

Wandelen in het park:

De uitgewerkte regeling van 3 weken geleden blijft van toepassing en kan op
dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag van 14 tot 16 uur. De bezoeker meldt zich aan:  ofwel aan de inkom ofwel in de veranda voor registratie.
Op zaterdag dient u zich te registeren in de veranda aan de cafetaria (huidige regeling).
Onze medewerker zal u hierbij helpen.
Er kan slechts 1 bezoeker per bewoner een wandeling maken in het park.
Geen bezoek mogelijkheid op dinsdag 21 juli, wegens feestdag. 

Perspectief:

We voorzien o.a. een verdere aanpassing begin augustus inzake het verlaten van het woonzorgcentrum voor een familiebezoek, zakelijk bezoek, een viering, …. op uitdrukkelijke vraag van bewoner en familie en in overleg met de directie.
Een gedetailleerde uitwerking inzake testen in combinatie met tijdelijk quarantaine wordt verder uitgewerkt door onze CRA wanneer bewoners in een onveilige situatie zijn terechtgekomen of vermoeden ervan.
Wanneer bewoners symptomen vertonen na terugkeer zullen zij automatisch getest worden.

Algemeen:
De huidige raamcontacten en skypemomenten zullen worden afgebouwd in de komende periode.
Goederen/geschenken worden nog steeds in het sas aan de inkom achtergelaten.
We kiezen ervoor om geen kamerbezoek te organiseren tijdens de weekend- en feestdagen gezien de haalbaarheid in de vakantiemaanden en de combinatie met de cafetariawerking. De versoepeling die we nu aanbieden lijkt ons billijk. De uitwerking van deze regeling stoelt op een terugblik in het verleden naar bezoek en cafetariawerking.
We doen een uitdrukkelijk beroep op uw verantwoordelijkheidszin als bezoeker. Onze medewerkers mogen u hierop aanspreken.
We begrijpen uw roep voor meer vrijheid en verlangen samen met u naar een normale situatie. Maar wij en nu ook u dragen een zeer grote verantwoordelijkheid naar onze residenten toe.
Wanneer we allemaal ons best doen kunnen de kamerdeuren geopend blijven. Beter een bezoek aan uw geliefde ouder met restricties dan opnieuw geen kamerbezoeken.
Laat onze gezamenlijke inspanning niet voor niks zijn geweest.
Indien we er niet in slagen in de komende periode ons huis corona-vrij te houden dienen we over te gaan tot testen.  We  zullen ook de bezoekregeling moeten terugschroeven voor bepaalde bewoners en hun familieleden of voor het hele huis.
De bezoekregeling kan en mag dus verstrengd worden. De wetgever voorziet dat we als woonzorgcentrum altijd kunnen beslissen om een stap terug te zetten of maatregelen te nemen naar de bezoeker die de voorwaarden niet naleeft.
Dank u wel namens alle bewoners en medewerkers van dit huis.

Wil je graag meer weten?

Wens je meer info of zou je graag een bezoek brengen aan ons woonzorgcentrum? Dat kan!
Kom langs en maak kennis met onze gelukkige bewoners, ons enthousiast team en de prachtige omgeving.

Warmte, respect en plezier

Bij ons staan de bewoners en hun familie centraal. Binnen de muren van een prachtig kasteel hanteren wij een kleinschalige aanpak en heerst een familiale sfeer. Om onze bewoners te omringen met de beste zorgen beschikken wij over alle moderne en nodige faciliteiten.